Från och med
 -
Till och med
Visar 481-490 av de 1405 senaste notiserna
Infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd. Foto: Louise Andersson/Näringsdepartementet

Infrastrukturministern tog emot Kapacitetsutredningen

I dag tog infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd emot Kapacitetsutredningen av Trafikverkets generaldirektör Gunnar Malm och ställföreträdande generaldirektör Lena Erixon.
- För mig är det viktigt att veta att vi gör rätt saker i rätt ordning. Det ökar möjligheterna att få mer infrastruktur för pengarna. Då måste vi veta: Vad behöver göras, när kan det göras och till vilken kostnad? Först då kan vi titta på hur det ska finansieras. Här utgör Kapacitetsuppdraget ett bra underlag inför höstens infrastrukturproposition, säger infrastrukturministern i samband med överlämnandet.

G20-ländernas och de nordiska ländernas energiministrar samlas på Clean Energy Ministerials tredje möte för att prata om energiomställningen.

Anna-Karin Hatt deltar på Clean Energy Ministerial

It- och energiminister Anna-Karin Hatt deltar på Clean Energy Ministerial i London den 25-26 april. På mötet samlas energiministrar från G20-länderna och de nordiska länderna för att diskutera energiomställningen.

Välfärdsutvecklingsrådets ordförande Signhild Arnegård Hansen, näringsminister Annie Lööf, socialminister Göran Hägglund och politisk sakkunnig Henrik Kjellberg, hos barn- och äldreminister Maria Larsson. Foto: Andia Ghafouri/Näringsdepartementet

Välfärdsutvecklingsrådet överlämnade delrapport

Tisdagen den 24 april överlämnade Välfärdsutvecklingsrådets ordförande Signhild Arnegård Hansen Välfärdsutvecklingsrådets andra delrapport till näringsminister Annie Lööf, socialminister Göran Hägglund och politisk sakkunnig Henrik Kjellberg, hos barn- och äldreminister Maria Larsson.

Pajala och gruvnäringen på agendan

I dag har infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd besökt Pajala. Här har hon gjort studiebesök och haft möten kopplade till gruvnäringens behov av robust infrastruktur och goda transporter, i närtid och på lång sikt.

Mot ökad trafiksäkerhet

Enligt en färsk analys kan antalet personer som varje år dödas på de svenska vägarna halveras snabbare än man tidigare har trott. I går var det dags för årets resultatkonferens för trafiksäkerhet och där redovisades att målet skulle kunna revideras till högst 133 omkomna i vägtrafiken år 2020.

Ungas idétåg

I Tillväxtverkets och VINNOVAs arbete med programmet Ungas Innovationskraft drar nu Ungas Idétåg igång sin tågturné. Idén kommer från det Advisory Board med 16 drivna unga personer som knutits till programmet.

Ökad innovationsupphandling för framtidens samhällslösningar och affärsidéer

Regeringen har i dag fattat beslut att ge Trafikverket, Energimyndigheten och Vinnova i uppdrag att arbeta med så kallad innovationsupphandling. Syftet med beslutet är att myndigheterna genom att använda upphandling som ett verktyg, ska bidra till att stärka svensk innovationskraft framåt.

Regeringen ger klartecken till första delen av Sydvästlänken

Arbetet med den södra delen av kraftledningen Sydvästlänken kan nu påbörjas. Det står klart sedan regeringen idag beviljat Svenska Kraftnäts ansökan om nätkoncession.
- Tack vare den del av Sydvästlänken som regeringen givit klartecken till idag kommer överföringskapaciteten mellan norra och södra Sverige öka med närmare 25 procent. Därmed spelar Sydvästlänken en avgörande roll för att vi långsiktigt och bestående ska kunna jämna ut de prisskillnader som tidvis kan uppstå till följd av de nyligen inrättade elområdena, säger it- och energiminister Anna-Karin Hatt.

Kunskapsseminarium inför den kommande infrastrukturpropositionen

Infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd välkomnar till ett webbsänt kunskapsseminarium inför den kommande infrastrukturpropositionen.