Utrikesdepartementets kontaktinformation

Utrikesdepartementet Växel work 08-405 10 00
Fax fax 08-723 11 76
Besöksadress work Gustav Adolfs torg 1
Postadress postal SE-103 39 Stockholm

Departementet

Registrator
Telefon work 08-405 10 00
Fax fax 08-723 11 76
e-post till registrator
UD Press, dagtid
Telefon work 08-405 57 30
UD:s pressjour, efter kontorstid samt helger
Telefon work 08-405 50 10
Konsulär jourhavande, vardagar kl.16:30-08:00 samt helger
Telefon work 08-405 50 05

Kommunikationsenheten

Charlotta Ozaki Macias, Chef för kommunikationsenheten
Telefon work 08-405 57 25
Mobiltelefon cell 0702-56 87 78
e-post till Charlotta Ozaki Macias
UD Press, dagtid
Telefon work 08-405 57 30
UD:s pressjour, efter kontorstid samt helger
Telefon work 08-405 50 10
UD:s informatörer, (information till allmänheten)
Telefon work 08-405 10 00
e-post till UD:s informatörer
UD:s internationella presscenter (Service till utrikeskorrespondenter, presslogistik), Fredsgatan 4, (International Press Centre)
Telefon work 08-405 10 00
e-post till UD:s internationella presscenter

Utrikesministern

Carl Bildt, Utrikesminister
Telefon work 08-405 10 00
e-post till Carl Bildt, via registrator
Frank Belfrage, Kabinettssekreterare
Telefon work 08-405 10 00
e-post till Frank Belfrage, via registrator
Jessica Olausson, Kanslichef, biträder utrikesministern
Telefon work 08-405 54 59
Mobiltelefon cell 076-773 13 16
e-post till Jessica Olausson
Rebecca Söderberg, Samordnare hos utrikesministern
Telefon work 08-405 54 41
Mobiltelefon cell 070-291 57 04
e-post till Rebecca Söderberg
Kristin Forsgren Bengtsson, Samordnare hos kabinettssekreteraren
Telefon work 08-405 55 13
Mobiltelefon cell 070-360 45 86
e-post till Kristin Forsgren Bengtsson
Erik Zsiga, Pressekreterare hos utrikesministern
Mobiltelefon cell 072-573 91 30
e-post till Erik Zsiga
Olof Ehrenkrona, Ambassadör
Telefon work 08-405 55 12
Mobiltelefon cell 070-252 48 74
e-post till Olof Ehrenkrona
Sara Dennås, Politiskt sakkunnig
Telefon work 08-405 14 65
e-post till Sara Dennås
Emilie af Jochnick, Politiskt sakkunnig
Telefon work 08 405 54 69
e-post till Emilie af Jochnick
Marianne Esping Höjer, Statsrådsassistent, inbjudningar/förfrågningar
Telefon work 08-405 54 61
e-post till Marianne Esping Höjer
Louise Ritondo, Statsrådsassistent
Telefon work 08-405 54 62
e-post till Louise Ritondo
Angela Kennedy, Sekreterare till kabinettssekreteraren
Telefon work 08 405 54 63
Mobiltelefon cell 070-8960637
e-post till Angela Kennedy
Daniela Estay, Statsrådsassistent
Telefon work 08-405 54 62
e-post till Daniela Estay

Handelsministern

Ewa Björling, Handels- och nordisk samarbetsminister
Telefon work 08-405 10 00
e-post till Ewa Björling, via registrator
Gunnar Oom, Statssekreterare
Telefon work 08-405 10 00
epost till Gunnar Oom, via registrator
Peder Spångberg, Samordnare hos handelsministern
Telefon work 08-405 27 29
Mobiltelefon cell 073-045 54 21
epost till Peder Spångberg
Monica Enqvist, Pressekreterare hos handelsministern
Mobiltelefon cell 070-670 86 18
E-post till Monica Enqvist
Jonas Hafström, Ambassadör. Handelsministerns rådgivare i främjandefrågor
Telefon work 08-405 45 32
Mobiltelefon cell 070-576 88 24
e-post till Jonas Hafström
Gustav Ahlsson, Politiskt sakkunnig
Telefon work 08-405 55 65
Mobiltelefon cell 070-616 77 23
e-post till Gustav Ahlsson
Andreas Hatzigeorgiou, Politiskt sakkunnig
Telefon work 08-405 38 57
Mobiltelefon cell 070-949 18 26
e-post till Andreas Hatzigeorgiou
Jens Söderblom, Politiskt sakkunnig
Telefon work 08-405 19 50
Mobiltelefon cell 076-766 39 99
e-post till Jens Söderblom
Wictoria Amandustin, Samordnare hos statssekreterare Gunnar Oom
Telefon work 08 405 30 96
Mobiltelefon cell 076-8092555
e-post till Wictoria Amandustin
Mia Immonen, Statsrådsassistent
Telefon work 08 405 55 91
e-post till Mia Immonen

Biståndsministern

Hillevi Engström, Biståndsminister
Telefon work 08-405 10 00
e-post till Hillevi Engström, via registrator
Sebastian Tham, Pressekreterare hos biståndsministern
Mobiltelefon cell 072-212 74 72
e-post till Sebastian Tham
Tanja Rasmusson, Statssekreterare
Telefon work 08-405 55 74
e-post till Tanja Rasmusson
Johannes Oljelund, Samordnare hos biståndsministern
Telefon work 08-405 33 63
Mobiltelefon cell 070-615 50 63
e-post till Johannes Oljelund
Camilla Nevstad Bruzelius, Samordnare till statssekreterare Tanja Rasmusson
Telefon work 08-405 50 40
e-post till Camilla Nevstad Bruzelius
Ulrika Johansson Jordan, Rådgivare i styrningsfrågor
Telefon work 08 405 32 82
e-post till Ulrika Johansson Jordan
Sofia Mattsson Buhlin, Politisk sakkunnig
Telefon work 08-405 10 00
e-post till Sofia Mattsson Buhlin
Jon Millarp, Politiskt sakkunnig
Telefon work 08-405 21 15
Mobiltelefon cell 072-562 15 42
e-post till Jon Millarp
Stefan Göstasson, Statsrådsassistent
Telefon work 08-405 53 09
e-post till Stefan Göstasson
Maria Dahlberg, Assistent till statssekreterare Tanja Rasmusson
Telefon work 08-405 39 66
e-post till Maria Dahlberg

Frågor gällande enskilda migrationsärenden

Frågor gällande enskilda migrationsärenden hänvisas till den ambassad eller konsulat där du har ansökt om visering eller uppehållstillstånd. För generella frågor i migrationsärenden hänvisar vi till Migrationsverket.