Infrastrukturproposition 2012

Infrastrukturproposition 2012

Den 15 oktober 2012 överlämnade regeringen infrastrukturpropositionen "Investeringar för ett starkt och hållbart transportsystem 2012/13:25" till riksdagen som den 18 december sa ja till propositionen. I propositionen fastslog regeringen att Sverige ska ha ett starkt och hållbart transportsystem. Ett transportsystem som ger oss en fungerande vardag och gör det lättare för företagen att leverera sina produkter. Ett transportsystem som gör det enklare att leva och som binder samman hela landet.

Regeringen presenterade i propositionen att ambitionsnivån har höjts med nära 20 procent och nu ska 522 miljarder kronor satsas på transportsystemet 2014-2025.

Den 8 april 2014 presenterade regeringen den nationella transportplanen för 2014-2025, det vill säga planen för hur de 522 miljarder kronor som avsattes i infrastrukturpropositionen 2012 ska fördelas.

Riksdagen sa ja till infrastrukturpropositionen

Den 18 december sa riksdagen ja till regeringens proposition "Investeringar för ett starkt och hållbart transportsystem". Propositionen innehåller förslag om ekonomisk ram för den statliga transportinfrastrukturen för perioden 2014-2025. Totalt rör det sig om 522 miljarder kronor. I satsningen ingår bland annat de första delsträckorna i en ny stambana för snabbtåg, Ostlänken mellan Järna och Linköping samt den första delen av sträckan Göteborg-Borås.

Riksdagen gav också regeringen i uppdrag att göra en utförlig utredning av järnvägssystemets organisation. Dessutom beslutade riksdagen om tillkännagivanden om nej till höjda banavgifter, tydligare principer för medfinansiering av infrastruktur och gruvnäringens transportbehov.

Lång debatt i riksdagen om budget för infrastrukturen 2013 och infrastrukturpropositionen

I går ställde sig riksdagen bakom regeringens budget för infrastrukturen nästa år. Totalt kommer anslaget för bland annat vägar och järnvägar att uppgå till 44,6 miljarder kronor. Jämfört med årets budget sker en ökning med 1 miljard kronor för vägarna och runt en halv miljard för järnvägen - pengar som ska gå till förstärkt underhåll.

Riksdagen debatterade också transportsystemets inriktning utifrån infrastrukturpropositionen med förslag till satsningar perioden 2014-2025. Enligt plan fattar riskdagen beslut om infrastrukturpropositionen den 18 december.

Ministern bjöd in till dialogdag med anläggningsbranschen och beställare

I dag bjöd infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd in till en dialogdag om transportsystemet med entreprenörer, beställare och operatörer. Mötet handlade om hur vi ska få mer väg och järnväg för pengarna samt hur vi åstadkommer mindre störande och säkrare arbete i trafikmiljö. Många frågor togs upp under dagen bland annat vad anläggningsbranschen kan bidra med och hur samspelet mellan beställare och entreprenörer kan förbättras.

Vad händer nu efter infrastrukturpropositionen?

I samband med dagens dialogmöte berättar infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd och Trafikverkets GD Gunnar Malm om vad som händer nu när det är dags för åtgärdsplanering. Trafikverket ska lista de objekt som ska ingå i den nationella planen.

Dialogdag om infrastruktur och transporter

Nu är infrastrukturpropositionen överlämnad och åtgärdsplaneringen tar vid. Därför bjöd infrastrukturministern in till en webbsänd dialogdag den 24 oktober om infrastruktur och transporter. Var står vi, vart ska vi och hur kommer vi fram i tid? Hur ska pengarna fördelas och framför allt vad händer nu? Det här är frågor som diskuterades under dagen. I fokus stod självklart infrastrukturpropositionen samt den kommande åtgärdsplaneringen.

Foto: Andia Ghafouri/Regeringskansliet

Infrastrukturpropositionen är här!

I dag överlämnade regeringen infrastrukturpropositionen: Investeringar för ett starkt och hållbart transportsystem 2012/13:25 till riksdagen.

Vad föreslår regeringen?

Sverige ska ha ett starkt och hållbart transportsystem. Ett transportsystem som ger oss en fungerande vardag och gör det lättare för företagen att leverera sina produkter. Ett transportsystem som gör det enklare att leva. Ett transportsystem som binder samman hela landet. Därför höjer regeringen nu ambitionsnivån och satsar under nästa planperiod 522 miljarder kronor.

Minskad sårbarhet

Trafiken i Sverige har ökat under lång tid, särskilt i storstadsregionerna och längs de större stråken genom landet. Det har lett till ökad trängsel och till att störningar oftare uppstår.