Pass och ID-kort

Innan du reser utomlands bör du kontrollera att du har en giltig resehandling (pass- eller nationellt id-kort). Du behöver alltid pass, eller inom Schengenområdet ett nationellt id-kort. Trots att passkontroll endast sker i undantagsfall inom Schengenområdet måste du kunna legitimera dig under utlandsvistelsen.

Foto: Scanpix Foto: Scanpix

Inom Schengenområdet är man skyldig att kunna styrka både sin identitet och sin nationalitet för att bevisa att man har rätt att uppehålla sin inom området utan särskilt tillstånd.

Pass och det nationella id-kortet är de enda giltiga handlingar som styrker din identitet och ditt medborgarskap. Körkort är inte en resehandling.

Vid resor inom Norden krävs inte pass för svenska medborgare men du bör ändå ha med dig giltig legitimation, för att styrka din identitet.

Kontrollera att din resehandling är i gott skick inför utlandsresan. Du kan komma att nekas inresa i ett annat land om din resehandling är skadad. Observera att vissa länder kräver 6 månaders kvarvarande giltighetstid i pass vid hemresa.

Om du tappar bort eller blir bestulen på din resehandling under utlandsvistelsen ska Du kontakta svenska ambassaden eller konsulatet där du befinner dig. Om du snabbt vill anmäla förlusten kan du också kontakta Polisens kontaktcenter, tel +46 77 114 14 00 och göra en förlustanmälan. Resehandlingen spärras då samtidigt som ingen obehörig kan använda sig av den. På ambassaden eller konsulatet kan du skaffa ett provisoriskt pass som gäller för en resa, oavsett om det är till Sverige eller annat land. Det finns dock vissa länder som inte tillåter in- eller genomresa på ett provisoriskt pass, liksom att det kan krävas visering. Du bör därför kontakta respektive lands ambassad dit du ska fortsätta resan för att höra vad som gäller vid innehav av provisoriskt pass.

Du kan även ansöka om ett nytt ordinarie pass på de flesta ambassader men det kan ta ett par veckor att få eftersom alla ordinarie pass utfärdas i Sverige. Finns det ingen svensk representation i landet kan en svensk medborgare få hjälp av ett annat EU-lands representation. Där kan man få hjälp med ett europeiskt resedokument (European Travel Document, ETD) för en enkel resa till Sverige.

Avgifter

Att söka resehandling utomlands är dyrare än i Sverige eftersom omkostnaderna är större. Avgifterna regleras av en avgiftsförordning som gäller från den 15 juli 2009.

Avgiften för resehandlingen betalas samtidigt som du ansöker om den. Om du vill hämta det nya ordinarie passet eller id-kortet på en annan ambassad än där du ansökt, eller på ett konsulat, tillkommer en extra utlämningsavgift på 150:-.

Avgifter utomlands:

  • Vanligt pass: 1400:-
  • Provisoriskt pass: 1600:-
  • Nationellt id-kort: 1400:-

Tips: Ta en kopia på ditt pass och bär med dig.