Digitala agendan

Digitala agendan

Näringsdepartementet presenterade den 6 oktober 2011 "It i människans tjänst - en digital agenda för Sverige". Agendan är en sammanhållen strategi som syftar till att statens befintliga resurser ska utnyttjas bättre. Den digitala agendan är ett komplement till pågående insatser. Den samordnar åtgärder på it-området inom till exempel säkerhet, infrastruktur, kompetensförsörjning, tillit, tillgänglighet, användbarhet, standarder, entreprenörskap och innovation.

EU:s bredbandsmål på god väg att nås

Post- och telestyrelsens (PTS) bredbandskartläggning visar att 72 procent av svenska hushåll och företag har tillgång till bredband om minst 30 Mbit/s år 2013. Det innebär att EU:s bredbandsmål är på god väg att nås. Bredbandskartläggningen utgör en del av PTS uppdrag att beskriva och analysera den faktiska och möjliga tillgången till infrastruktur och tjänster för elektronisk kommunikation.

Kartläggning visar att ca 85 procent av landets yta har mobiltäckning

Det finns mobiltäckning för tal på ca 85 procent av landets yta, enligt den kartläggning som Post- och telestyrelsen (PTS) har genomfört på regeringens uppdrag. Mobilt bredband via de nya 4G-näten (10 Mbit/s) täcker tillsammans drygt 40 procent av ytan.

En digital agenda i människans tjänst

Digitaliseringskommissionen överlämnade idag sitt andra delbetänkande, En digital agenda i människans tjänst - En ljusnande framtid kan bli vår (SOU 2014:13). I delbetänkandet uppmärksammas särskilt skola och undervisning.

Ny ordförande i Användningsforum

Regeringen har idag utsett Erik Borälv till ny ordförande i Användningsforum. Forumet förstärks samtidigt med nio nya ledamöter. Användningsforum, som inrättades av regeringen under våren 2012, samlar representanter från det allmänna, slutanvändarna, it-branschen och forskarsamhället, och spelar en central roll i regeringens arbete med att göra informationsteknik så användarvänlig som möjligt.

Alla notiser